Közös Hivatal

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendeletről.

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívom a figyelmet arra, hogy 2020. május 8-án kihirdetésre került a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet). A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.
A Korm. rendelet alkalmazásában – az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően – engedély valamennyi olyan – hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló – határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.
A Korm. rendelet értelmében 2020. május 18-tól az engedélyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – már ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy e-mail útján történő bejelentkezést követően gyakorolhatók lesznek, így például az üzlet, és ipari telep működési engedélyezése, a helyi vízgazdálkodási tevékenységek végzésének engedélyezése is lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a rendeletnek köszönhetően.
Tájékoztatásul közlöm, hogy az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyköteles tevékenységek bejelentéseinek fogadására szolgáló e-mail postafiók címe a következő: ellenorzottbejelentes.andocs.koh@gmail.com .
A kérelem benyújtásáról automatikus válasz üzenet érkezik a feladó e-mail címére.

Felhívom a figyelmet arra is, hogy az eddigiekben az ASP rendszer használatával, az  E-önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap benyújtandó engedély-kérelmek esetén (pl. telepengedély, üzletműködési engedély) továbbra is az ott meghatározott formában (űrlapokon) kötelesek az ügyfelek benyújtani a kérelmeiket, amelyeket  hatóságom az ellenőrzött bejelentés szabályai szerint bírál el. Az e-mailben történő benyújtás abban az esetben lehetséges, ha az önkormányzati portálon az ügyfajtára vonatkozóan űrlap nem található.
A bejelentésnek (a benyújtásának módjától függetlenül) az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmaznia kell. A bejelentéshez – azon dokumentumok kivételével, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró – mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit.
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a Korm. rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára ki kell egészíteni.

Bővebb tájékoztatás a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/a-jarvany-miatt-tovabb-egyszerusiti-a-kormany-a-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest, illetve a jogszabály szövege a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000191.KOR  link alatt olvasható.

Andocs, 2020. május 18.
Lencsés Attila, jegyző

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük