Önkormányzati rendeletek

A dokumentumok megtekintéséhez pdf olvasó szükséges. A szabad felhasználású FoxIt reader programot
innen letöltheti.


Andocs Község Önkormányzatának a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése szolgáltatási díjairól szóló 8/2017. (08.18.) rendelete. Andocs 2017.08.18. ny . ülés anyakönyvi rendelet

 

Andocs Község Önkormányzatának a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 11/2017. (09.27.) rendelete.  Andocs 2017.09.27. partnerségi rendelet

 

Andocs Község Önkormányzatának a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám meghatározásáról szóló 10/2017. (09.27.) rendelete. Andocs 2017.09.27. népszavazás rendelet

 

Andocs Község Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2017. (09.27.) rendelete. Andocs 2017.09.27. anyakönyvi rendelet

 

Andocs Község Önkormányzatának a 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Zárszámadási rendelet

 

Andocs Község Önkormányzatának a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (02.11.) rendelete egységes szerkezetben.  Andocs 2016.02.11. ny. ülés közetemető rend.egységes szerkezetben

 

Andocs Község Önkormányzatának az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 1/2016. (02.11.)  Andocs 2016.02.11. ny. ülés 2016.évi kv. rendelet

Andocs Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2016 (02.11.) rendelete egységes szerkezetben. Andocs 2016.02.11. ny. ülés szoc.rend. egységes szerkezetben

 

Andocs Község Önkormányzatának az Önkormányzat konyhájáról biztosított étkezés térítési díjainak meghatározásáról szóló 7/2016. (03.31.) rendelete egységes szerkezetben.  Andocs 2016.03.31. étk.tér.díj. rend. egységes szerkezetben

 

Andocs Község Önkormányzatának a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 8/2016. (03.31.) rendelete egységes szerkezetben.  Andocs 2016.03.31. háztartási szennyvíz rend. egységes szerkezetben Valamint a közszolgáltatási szerződés háztartási szennyvíz

 

Andocs Község Önkormányzatának az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgózó köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról szóló 6/2014. (02.03.) rendelete. Andocs 2016.05.25. ny. ülés köztisztv. juttat. egységes szerk. rendelet

 

Andocs Község Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 3/2016. (02.11.) rendelete egységes szerkezetben.  Andocs 2016.02.11. ny. ülés egységes szek. lakás és helyiségbérleti rend.

 

Andocs Község Önkormányzatának a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló a 12/2016. (06.24.) számú rendelet egységes szerkezetben. Andocs 2016.06.24. ny. ülés egységes szerk.hull.gazd.rendelet Valamint a közszolgáltatási szerződés Szerződés

 

Andocs Község Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata (2017. évi módosítással egységes szerkezetben)  Andocs 2017.03.16. ny ülés SZMSZ módosítás

 

Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(IX.22.) számú Rendelete
12/2011.(IX.27.) számú Képviselő-testületi rendeletben foglalt módosítás szövegével egységes szerkezetben a művészeti oktatásban részesülő gyermekek után fizetendő tandíj és térítési díj szabályairól.


Andocs Község Önkormányzatának az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
1/2011 (II. 9.) számú rendelete a 10/2011.(VII.24.) számú rendeletben foglalt módosítás
szövegével egységes szerkezetben. 
Egységes szerkezetbe foglalva 2011.08.24.


Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2009 (III. 31.) rendelete az 1/2010.(I.28.)számú , az 5/2010.(V.29.) számú a 2/2011.(II.09.)számú , a 7/2011.(IV.13.) számú valamint a
11/2011.(VIII.24.)
számú  Képviselő-testületi rendeletekben foglalt módosítás szövegével egységes szerkezetben.
A szociális ellátások helyi szabályozásáról


Andocs Község Önkormányzatának 10/2011.(VIII. 24.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 9.) számú rendeletének módosításáról


Andocs község képviselő-testületének 10./2005. (vii.29.) számú rendelete
a 7/2009.(viii.31.) számú, valamint a 9/2011.(vi.22.) számú képviselő-testületi rendeletekben foglalt módosítás szövegével  egységes szerkezetben a tanyagondnoki szolgálatról.


Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2011.(VI.22.) számú rendelete
a tanyagondnoki szolgálatról szóló 10/2005.(VII.29) számú rendeletének módosításáról.


Andocs Község Képviselő-testületének  8/2011 (IV.28.) számú rendelete
Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Andocs Község Képviselő-testületének 3/2007.(IV.17.) számú önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról a 8/2007.(VIII.31.) számú, a 8/2010.(X.14.) számú valamint az
5/2011.(IV.13.) számú Képviselő-testületi Rendeletben foglalt módosítás szövegével egységes szerkezetben.


Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete
az 1/2010.(I.28.)számú , az 5/2010.(V.29.) számú a 2/2011.(II.09.)számú , valamint a 7/2011.(IV.13.) számú
Képviselő-testületi rendeletekben foglalt módosítás szövegével egységes szerkezetben.
A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva 2011.04.13.


Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  7/2011.(IV.13.) számú Rendelete
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2009.(III.31.) számú rendelet módosításáról


Andocs Község Képviselő-testületének 5/2011. (IV.13) számú önkormányzati rendelet
a 3/2007.(IV.17.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról.


Andocs Község Képviselő-testületének 19./2006. (XII.13.) számú rendelete
az Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről . Egységes szerkezetbe foglalva 2011.03.02.


Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  4/2011.(III.02.) számú rendelete
az Önkormámyzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2006.(XII.14.) számú rendeletének módosításáról.


Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2011.(II.09) számú rendelete
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2006.(XII.14.) számú rendeletének módosításáról.


Andocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének  2/2011.(II.09.)) számú rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2009.(III.31.) számú rendelet módosításáról.


Andocs Község Önkormányzatának 1/2011 (II. 9.) számú rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről


Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  2/2009 (III. 31.) rendelete
A szociális ellátások helyi szabályozásáról


Andocs Község Képviselő-testületének 4/2006-(II-23-) számú Rendelete
az önkormányzat konyhájáról biztosított étkezés térítési díjának meghatározásáról.


Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete
a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről,
a településtisztaság egyes kérdéseiről.